Aktualności Aktualności

Powrót

CHROŃMY PTAKI W BIESZCZADACH

CHROŃMY PTAKI W BIESZCZADACH

W dniu 20 lipca 2017r. nadleśnictwo Ustrzyki Dolne gościło podopiecznych Bieszczadzkiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ,,Promyk Nadziei" w Ustrzykach Dolnych wraz z jego prezesem – Elżbietą Granatowską i opiekunami.

W ramach realizacji założeń projekt ,,Pomagamy ptakom w Bieszczadach", dofinansowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie, przedstawili Oni pracownikom nadleśnictwa inscenizację pt. ,,Chromy ptaki w Bieszczadach", jako efekt zdobytej w terenie, często z dużym poświęceniem wiedzy o wybranych gatunków ptaków. Mimo różnych ograniczeń życiowych ,,młodzi artyści" z wielkim zaangażowaniem starali się ją przekazać słuchaczom, używając do tego własnoręcznie przygotowanych rekwizytów i krótkich, ale ciekawych opisów z ptasiego życia.

W ramach sprawdzenia, uczestnicy spotkania zostali ,,dopytani" z przekazanych informacji, a każda dobra odpowiedź została nagrodzona kartą z podobizną bohaterów przedstawienia.

Dziękując za występ, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Kazimierz Suchy pogratulował wykonawcom udanej prezentacji i zaprosił stowarzyszenie do kontynuowania dalszej współpracy w zdobywaniu wiedzy przyrodniczo leśnej oraz związanej z ochroną środowiska naturalnego.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy