Aktualności Aktualności

Powrót

Apel Wojewody Podkarpackiego w sprawie afrykańskiego pomoru świn (ASF)

Apel Wojewody Podkarpackiego w sprawie afrykańskiego pomoru świn (ASF)

APEL Wojewody Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

 

           

Wojewoda Podkarpacki

 

Szanowni Państwo!

 

Afrykański pomór świń – nie zagraża ludziom, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw utrzymujących świnie.

Choroba ta ostatnio intensywnie szerzy się w Polsce i w Państwach sąsiednich. Stwierdzenie ognisk tej choroby powoduje duże straty finansowe oraz blokuje obrót, handel i eksport trzody chlewnej i wieprzowiny.

 

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Niestety powodem jej szerzenia bywa także  człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.                                   

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- zgłaszanie zachorowań i padnięć  świń oraz znalezionych padłych dzikich zwierząt  do lekarza weterynarii,

- kupowanie świń wyłącznie z pewnego  źródła,

- utrzymywanie świń w sposób wykluczający kontakt z dzikami,

- stosowanie tylko pasz zabezpieczonych przed dostępem zwierząt wolno żyjących,

- wykładanie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami
  z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie,

 

Jednocześnie informujemy, że przestrzeganie wymienionych zasad przyczyni się do ochrony gospodarstw przed tą chorobą, a w razie jej wystąpienia, umożliwi otrzymanie odszkodowań rekompensujących straty.


Nadleśnictwa i inne

 

Mapa lasów

Mapa lasów

Polecamy Polecamy