Wydawca treści Wydawca treści

Plan Urządzenia Lasu

Gospodarka leśna w Nadleśnictwie Ustrzyki Dolne prowadzona jest na podstawie planu urządzenia lasu, sporządzonego na lata 2009-2018.

Plan został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska znak spr.: DL-lp-611-53/1345/09 z dnia 24 czerwca 2009 r.  oraz Decyzją Ministra Środowiska z dnia 8 kwietnia 2016 r. znak spr.: DLP-I.611.19.2016.LP

Materiały do pobrania