Wydawca treści Wydawca treści

Monitoring wizyjny

Monitoring wizyjny prowadzony przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych (38-700) przy ul. Rynek 6, dalej jako "Nadleśnictwo" w celu poprawy bezpieczeństwa osób przebywających na terenie obiektu.

Na podstawie art. 24 ust 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.), dalej jako "ustawa", Nadleśnictwo informuje, że:
 
a) Monitoringiem wizyjnym objęty jest budynek Nadleśnictwa ul. Rynek 6 w Ustrzykach Dolnych.
 
b) Administratorem Danych Osobowych pochodzących z systemu monitoringu wizyjnego jest Nadleśnictwo.
 
c) Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 
d) Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania.
 
e) Przysługuje Państwu prawo do kontroli przetwarzania swoich danych osobowych w trybie art. 32 ustawy.