Wydawca treści Wydawca treści

Kontakty Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

Siedziba Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
13 461 10 31
13 461 10 33

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-11-65 REGON 370014490

BANK PBS 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001

BANK BGŻ 19 2030 0045 1110 0000 0077 8770

Nadleśniczy
Maciej Szpiech
13 461 10 31 / 883 009 909
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Kazimierz Suchy
13 461 10 31 / 884 002 422
Zastępca Nadleśniczego ds. stanu posiadania i zamówień publicznych
Paweł Bednarczyk
13 461 10 31 / 606933376
Główny Księgowy
Beata Chorzępa
13 461 10 31 / 665 663 208
Sekretarz
Marcin Plaza
13 461 10 31 / 693 600 194

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Podkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 13 461 72 11 / 600 855 242
Wojciech Zahaczewski
Straznik Leśny
Tel.: tel. 602 360 973

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Tomasz Puszczałowski
Inżynier Nadzoru - Obręb Brzegi
Tel.: 602 359 868
Stanisław Lach
Inżynier Nadzoru - Obręb Stefkowa
Tel.: 600 855 208
Anna Kulik-Wolniewicz
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 604 482 259

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Bożena Tkacz-Zaletańska
Specjalista ds. hodowli lasu
Tel.: 693 600 190
Wioletta Flis
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, edukacji leśnej, łowiectwa
Tel.: 693 600 192
Łukasz Zoszczak
Specjalista SL ds. marketingu i użytkowania lasu
Tel.: 13 461 48 34 / 600 855 148
Ewa Pasionek
Specjalista SL. ds. użytkowania lasu
Bartosz Janc
Specjalista SL. ds. stanu posiadania i administracji SILP
Tel.: 883 100 785
Monika Wójcik
Specjalista SL. ds. zamówień publicznych
Tel.: 693 600 193

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Danuta Zdrzałek
Starszy księgowy
Tel.: 883 100 525
Zofia Dudzik
Starszy księgowy
Maria Mysza
Specjalista ds. finansowo-księgowych
Tel.: 600 855 176
Zbigniew Urban
Starszy księgowy, Administrator SILP
Tel.: 883 100 563
Krystyna Józefczyk
Starszy księgowy
Tel.: 883 100 645

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Maria Tyzo
Specjalista ds. mieszkaniowych
Tel.: 883 100 355
Adam Markowicz
Koordynator ds. małej retencji górskiej, Specjalista administracji
Tel.: 693 600 195
Edyta Dziwisz
Starszy referent ds. administracyjnych, Sekretariat
Tel.: 883 100 485
Robert Pisarski
Starszy Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 602 360 185
Tadeusz Lubieniecki
Starszy Specjalista ds. administracji, BHP, ochrony ppoż.
Tel.: 660 537 941