Aktualności

Nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z siedzibą w Ustrzykach Dolnych, ul. Rynek 6 ogłasza przetarg publiczny nieograniczony

Zakaz wstępu do lasu

Informuję, że wprowadza się okresowy zakaz wstępu na fragment zielonego szlaku turystycznego w miejscu w którym przebiega gminna ścieżka historyczno – przyrodnicza ,,Żukowem do Krainy Lipeckiej” oraz trasa ścieżki edukacyjnej ,,Na stokach Żukowa”, wyznaczonych na terenie Leśnictw Ustjanowa w wydzieleniu leśnym 258 - k (lokalizacja wg załącznika graficznego).

Współpraca

Nadleśnictwo prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 6 obwodach łowieckich, w tym jednym administrowanym przez Lasy Państwowe i pięciu wydzierżawionych przez koła łowieckie.

Reklama

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.