Aktualności

W dniu 1 grudnia 2018r. przy współorganizacji Nadleśnictw: Bircza, Baligród, Komańcza, Lesko, Ustrzyki Dolne, Rymanów, Lutowiska, Krasiczyn oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się kolejne już szkolenie dla przedstawicieli branży przewodnickiej z tematem wiodącym w zakresie udostępniania lasów i gospodarki leśnej.

Zakaz wstępu do lasu

Czasowe zamknięcie ścieżki przyrodniczo-historycznej „Żukowem do Krainy Lipeckiej”

Współpraca

Nadleśnictwo prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 6 obwodach łowieckich, w tym jednym administrowanym przez Lasy Państwowe i pięciu wydzierżawionych przez koła łowieckie.

Reklama

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.