Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla Lasu

Hodowla lasu obejmuje całość prac związanych z odnawianiem i pielęgnowaniem lasu.

1. Pierwszymi etapami są selekcja i nasiennictwo, których zadaniem jest dostarczenie odpowiedniej ilości najlepszych jakościowo nasion.

2. Drugim – szkółkarstwo, które ma za zadanie wyprodukowanie materiału sadzeniowego najlepszej jakości.

3. Trzecim etapem jest założenie upraw w ramach odnowień i zalesień oraz pielęgnacja lasu.

 

Hodowla selekcyjna drzew leśnych w nadleśnictwie prowadzona jest w następujących obiektach bazy nasiennej:

Wyszczególnienie

Gospodarcze Drzewostanystany Nasienne

DM

ZN

Uprawy pochodne

Gatunek

JD

BK

MD

SO

Inne L.

JD

BK

*

ŚW

JD

BK

 

195

158

3

8

13

14

5

4

50

60

27

*  źródła nasion ( jawora, sosny czarnej, daglezji  oraz lipy drobnolistnej)

 

Uprawy pochodne:

Nr bloku

Gatunek

Pow. bloku [ha]

Lokalizacja

TSL

GTD

Udział gatunku głównego [%]

1

JD

15,65

03-2-11-235b

LWYŻŚW

BK JD

8 JD

5,47

03-2-11-234f

LWYŻŚW

BK

3 JD

2

JD

15,47

03-1-08-314c

LGŚW

BK JD

7 JD

3

JD

17,80

03-2-15-139b

LGŚW

BK JD

10 JD

6,00

03-2-15-149b

LGŚW

BK JD

6 JD

1

BK

26,77

03-1-06-269b

LGŚW

BK

9 BK

1

ŚW

10,22

03-2-12-241a

LGŚW

JD BK

6 ŚW

9,87

03-2-12-241b

LGŚW

JD BK

6 ŚW

29,91

03-2-14-61Bb

LGŚW

ŚW BK

8 ŚW

LMP – leśny materiał podstawowy; LMR – leśny materiał rozmnożeniowy

 

Nadleśnictwo usytuowane jest w obszarze dwóch regionów pochodzenia 804 i 806.

 

Szkółkarstwo leśne:

Rodzaje szkółek :

Lp.

Leśnictwo

Rodzaj szkółki*

Nazwa zwyczajowa

Pow. produkcyjna (ar)

1

Orelec

polowa

Szkółka nr. 40

415

2

Orelec

tunel (inspekty)

Szkółka nr. 30

32,5

3

Orelec

kontenerowax

Szkółka nr. 22

1,2

 

 

* - polowa, tunel, kontener

Nadleśnictwo w pełni zaspakaja własne zapotrzebowanie na sadzonki oraz produkuje sadzonki do zalesień w programach PROW oraz dla innych nadleśnictw.

 

Zakładanie upraw w ramach odnowień i zalesień:

Rozmiar prac hodowlanych  w nadleśnictwie w latach 2009-2018 kształtuje się następująco:

 

Wyszczególnienie

 

Ogółem

(ha)

Zalesienia i odnowienia otwarte

11,73

Odnowienia II piętra

56,95

Odnowienia luk

17,87

Odnowienia po RB złożonych

1599,21

R-m odnowienia i zalesienia

1685,76

Poprawki

4,05

Pielęgnowanie lasu(gleby,uprawy,młodników)

4880,26

 

Plan urządzania lasu zakłada średnioroczny rozmiar odnowień w wysokości 169 ha.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Szkolenie dla przedstawicieli branży przewodnickiej z tematem wiodącym w zakresie udostępniania lasów i gospodarki leśnej

Szkolenie dla przedstawicieli branży przewodnickiej z tematem wiodącym w zakresie udostępniania lasów i gospodarki leśnej

W dniu 1 grudnia 2018r. przy współorganizacji Nadleśnictw: Bircza, Baligród, Komańcza, Lesko, Ustrzyki Dolne, Rymanów, Lutowiska, Krasiczyn oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie odbyło się kolejne już szkolenie dla przedstawicieli branży przewodnickiej z tematem wiodącym w zakresie udostępniania lasów i gospodarki leśnej.

Na zaproszenie leśników odpowiedzieli przewodnicy górscy reprezentujący PTTK Przemyśl, PTTK Sanok, PTTK Krosno, PTTK Rzeszów, SPT „Karpaty” oraz przewodnicy niezrzeszeni. Gospodarzem spotkania było Nadleśnictwa Bircza.

W części pierwszej – terenowej, maszerując żółtym szlakiem PTTK na Suchy Obycz  administrowanym przez Leśnictwo Turnica uczestnicy mieli okazję zobaczyć las od zaplecza poprzez codzienną pracę leśnika w wykonywanych zabiegach gospodarczych, prowadzonych w aspekcie ochrony przyrody i popierania sił natury. Za priorytet przyjęto pokazanie słuszność i skuteczność wykonywania zabiegów związanych z pozyskaniem drewna zarówno w cięciach rębnych jak i pielęgnacyjnych, bowiem las hoduje się siekierą – w celu zachowania trwałości i bioróżnorodności kompleksów leśnych.

Został przybliżony również temat i znaczenie realizowanym od lat w górskich nadleśnictwach programu małej retencji na przykładzie potoku Kamionka
w Niemieckiej Dolinie.

Natomiast podczas części kameralnej pozostali współorganizatorzy szkolenia
z ramienia nadleśnictw referowali kolejno o nowy obiektach turystyczno-rekreacyjnych utworzonych na swoim terenie oraz ciekawych miejscach, które warto zobaczyć
i poznać pod względem wartości historycznych.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zaprezentowało ,,świeżo” wybudowaną wiatę edukacyjną w Paśmie Żukowa przy Holicy, która w najbliższym czasie zostanie oddana również do użytku dla zorganizowanych grup turystycznych. Następnie wskazano nowe miejsce ogniskowe z wiatą, usytuowane w parku podworskim u źródeł Strwiąża, gdzie do dziś widoczne są jeszcze ślady fundamentów piwnic po dawnych zabudowaniach.

Z okazji stuletniej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na terenie nadleśnictwa zostały posadowione dwa obeliski upamiętniające to wydarzenie – pierwszy na szczycie Kamiennej Laworcie, drugi zaś na przełęczy między Rabym a Żłobkiem. Dodatkowo na Żłobku został posadowiony krzyż ku czci poległych
w konfederackich walkach w 250- lecie zawiązania Konfederacji Barskiej.

W masywie Gromadzynia zapłonął znicz przed obeliskiem upamiętniający odprawienie 1-szej w regionie mszy polowej przez ks. Karola Wojtyłę późniejszego Papieża.  

Choć mroźna aura dawała się we znaki, wynagradzając pięknymi widokami wyznaczonej marszruty, trudnych pytań i dyskusji nie brakowało. Jest to świadectwem, że takie kontakty są potrzebne dla budowania pozytywnych relacji i zrozumienia dla tak ciężkiej pracy jakim jest zawód leśnika.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom za udział w szkoleniu i w przeważającej ilości pozytywne zrozumienie przedstawionych tematów, o czym świadczyć mogą wpisy i komentarze na portalu społecznościowym facebook uczestników spotkania.

Do następnego - Z górskim pozdrowieniem Hules! Hules! Hules!