Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu swą częścią wschodnią zajmuje środkową i południową część nadleśnictwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1972 roku. Aktualnie powierzchnia obszaru wynosi 98595 ha. Interesująca budowa geologiczna związana z urozmaiconą rzeźbą terenu, naturalny charakter leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych, bogata flora i fauna oraz liczne obiekty kultury materialnej i zabytki budownictwa sakralnego tworzą atrakcyjny i niepowtarzalny charakter Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW I ZWIERZYNY LEŚNEJ

ZIMOWE DOKARMIANIE PTAKÓW I ZWIERZYNY LEŚNEJ

Zima, to pora roku na którą z utęsknieniem czekają szczególnie dzieci, bo zabawy w miękkim puchu, jazda na sankach i nartach należą do ich ulubionych w tym okresie

Jednak dla dzikich zwierząt, to trudny czas. Gruba warstwa śniegu czy lód oraz krótki dzień zdecydowanie utrudniają im dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego też poznanie zasad oraz sposobów prawidłowego dokarmiania, szczególnie naszych skrzydlatych przyjaciół było tematem przewodnim spotkań, które ustrzyccy leśnicy przeprowadzili w styczniu i lutym dla podopiecznych z Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych, Stowarzyszenia ,,Promyk Nadziei”, miejscowych przedszkolaków oraz dzieci i młodzieży z domu Dziecka we Frysztaku, przebywających na zimowych feriach w Ustrzykach Dolnych. Przygotowane prezentacje cieszyły się dużym zainteresowaniem i owocowały entuzjazmem z jakim słuchacze dzielili się swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniami w tym zakresie, również popisując się znajomością gatunków ptaków i zwierząt zamieszkujących nasze lasy. Napawa to optymizmem, że przekazana wiedza zostanie dobrze wykorzystana w praktyce.