Asset Publisher Asset Publisher

Obszar chronionego krajobrazu

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu swą częścią wschodnią zajmuje środkową i południową część nadleśnictwa.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., z późniejszymi zmianami „obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych".

Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu został utworzony w 1972 roku. Aktualnie powierzchnia obszaru wynosi 98595 ha. Interesująca budowa geologiczna związana z urozmaiconą rzeźbą terenu, naturalny charakter leśnych i nieleśnych zbiorowisk roślinnych, bogata flora i fauna oraz liczne obiekty kultury materialnej i zabytki budownictwa sakralnego tworzą atrakcyjny i niepowtarzalny charakter Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROBLEMOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTIANOWEJ GÓRNEJ „UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI”

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PROBLEMOWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W USTIANOWEJ GÓRNEJ „UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI”

Na przełomie lutego i marca br. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustianowej Górnej została poddana ewaluacji zewnętrznej problemowej -„UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI”. Badania dokonali starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Barbara Dżugan i Wojciech Telesz.

Ewaluacja tej jednostki oświatowej polegała między innymi na zebraniu
i analizowaniu informacji o funkcjonowaniu szkoły w środowisku lokalnym. Istotnym punktem harmonogramu był wywiad z partnerami szkoły, przeprowadzony w dniu 01.03.2018r. w którym udział wzięli przedstawiciele zaproszonych instytucji: Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne – Maciej Szpiech, Wioletta Flis, Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Ustrzykach Dolnych – Tomasz Dacko, Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach Dolnych - Krzysztof Pudełko
, Ustrzycki Dom Kultury – Wojciech Szott, Biblioteka Miejska w Ustrzykach Dolnych – Wojciech Domiszewski, Fundacja Bieszczadzka – Lucyna Sobańska, Renata Kapuścińska-Frankowska, Koordynator „Szlachetna Paczka” – Agnieszka Latocha, Bieszczadzkie Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ,,PROMYK NADZIEI
– Andżelika Szmyd,
Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ustianowej – ks. Mirosław Głaz.

 

Każdy z partnerów miał przysłowiowe ,,pięć minut”, aby podzielić się
z wizytatorami swoim doświadczeniem nt. współpracy z placówką i jej wychowankami, szczególnie w zakresie wspólnie podejmowanych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego, korzystając przy tym z jego zasobów i z uwzględnieniem jego potrzeb.
Głownie oceniano jaki to miało korzystny wpływ na rozwój edukacyjny dzieci,  poszerzanie ich wiedzy, nabycie nowych doświadczeń i umiejętności,
rozwijanie zainteresowań oraz poznanie najbliższego regionu i jego możliwości.

Padło wiele pochlebnych opinii pod adresem szkoły oraz poziomu zaangażowania społecznego jej uczniów.

Nadleśniczy Maciej Szpiech w swojej wypowiedzi, zwrócił szczególną uwagę na dużą aktywność i merytoryczne przygotowanie dzieci w czasie zajęć terenowych prowadzonych na ścieżce dydaktycznej nadleśnictwa ,,Na Stokach Żukowa” czy ,,Zielonej klasie”,  w trakcie których chętnie chłonęły przekazywaną wiedzę. 

- Dzieci z tej placówki również niejednokrotnie miały okazję korzystać
z bogatej oferty edukacyjnej o tematyce przyrodniczo – leśnej podczas gier, zabaw
i konkursów przygotowanej przez ustrzyckich leśników orgaznizowanych w czasie cyklicznych imprez oraz spotkań
– komentował Nadleśniczy.

 

Po wszystkich pozytywnych ocenach pozostaje czekać na celujący wynik raportu ewaluatorów - trzymamy kciuki! 

 

Tekst i zdjęcie: Wioletta Flis