Aktualności

Na przełomie lutego i marca br. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Lotnictwa Polskiego w Ustianowej Górnej została poddana ewaluacji zewnętrznej problemowej -„UCZNIOWIE SĄ AKTYWNI”. Badania dokonali starsi wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Barbara Dżugan i Wojciech Telesz.

Zakaz wstępu do lasu

Czasowe zamknięcie szlaków turystycznych na terenie Leśnictwa Teleśnica i Łobozew

Wydarzenia

Sprzedaż choinek

Współpraca

Nadleśnictwo prowadzi współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami publicznymi.

Oferta łowiecka

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane w 6 obwodach łowieckich, w tym jednym administrowanym przez Lasy Państwowe i pięciu wydzierżawionych przez koła łowieckie.

Reklama

Nadleśnictwo prowadzi zrównoważoną i wielofunkcyjną gospodarkę leśną.