Asset Publisher Asset Publisher

Kontakty Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne

headquarters Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne
13 461 10 31

Tel IP: 3403100
Wew: *100
13 461 10 33

ul. Rynek 6

38-700 Ustrzyki Dolne

NIP 689-000-11-65 REGON 370014490

BANK PBS 65 8642 1012 2003 1200 9393 0001

BANK BNP PARIBAS BANK POLSKA  19 2030 0045 1110 0000 0077 8770

Nadleśniczy
Maciej Szpiech
13 461 10 31
Kom: 883 009 909
Tel IP: 3403121
Wew: *121
Zastępca Nadleśniczego ds. użytkowania lasu
Kazimierz Suchy
13 461 10 31
Kom: 884 002 422
Tel IP: 3403311
Wew: *311
Zastępca Nadleśniczego ds. stanu posiadania i zamówień publicznych
Paweł Bednarczyk
13 461 10 31
Kom: 606 933 376
Tel IP: 3403312
Wew: *312
Główny Księgowy
Beata Chorzępa
13 461 10 31
Kom: 665 663 208
Tel IP: 3403611
Wew: *611
Sekretarz
Marcin Plaza
13 461 10 31
Kom: 693 600 194
Tel IP: 3403671
Wew: *671

POSTERUNEK STRAŻY LEŚNEJ

Paweł Podkowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
phone-abbreviation: 13 461 72 11
Kom: 600 855 242
Tel IP: 3403221
Wew: *221
Wojciech Zahaczewski
Straznik Leśny
phone-abbreviation: 602 360 973

SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY

Tomasz Puszczałowski
Inżynier Nadzoru - Obręb Brzegi
phone-abbreviation: 602 359 868
Tel IP: 3403211
Wew: *211
Stanisław Lach
Inżynier Nadzoru - Obręb Stefkowa
phone-abbreviation: 600 855 208
Tel IP: 3403212
Wew: *212
Anna Kulik-Wolniewicz
Specjalista ds. pracowniczych
phone-abbreviation: 604 482 259
Tel IP: 3403131
Wew: *131

DZIAŁ GOSPODARKI LEŚNEJ

Bożena Tkacz-Zaletańska
Specjalista ds. hodowli lasu
phone-abbreviation: 693 600 190
Tel IP: 3403331
Wew: *331
Wioletta Flis
Specjalista SL ds. ochrony lasu, ochrony przyrody, edukacji leśnej, łowiectwa
phone-abbreviation: 693 600 192
Tel IP: 3403332
Wew: *332
Natalia Pyskaty
Specjalista SL ds. handlu, marketingu i gospodarki drewnem
phone-abbreviation: 13 461 48 34
Kom:600 855 148
Tel IP: 3403333
Wew: *333
Ewa Pasionek
Specjalista SL. ds. użytkowania lasu
phone-abbreviation: 531 503 502
Tel IP: 3403334
Wew: *334
Bartosz Janc
Specjalista SL. ds. stanu posiadania i administracji SILP
phone-abbreviation: 883 100 785
Tel IP: 3403335
Wew: *335
Monika Wójcik
Specjalista SL. ds. zamówień publicznych
phone-abbreviation: 693 600 193
Tel IP: 3403336
Wew: *336

DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY

Danuta Zdrzałek
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 883 100 525
Tel IP: 3403612
Wew: *612
Zofia Dudzik
Starszy księgowy
phone-abbreviation:
Tel IP: 3403613
Wew: *613
Maria Mysza
Specjalista ds. finansowo-księgowych
phone-abbreviation: 600 855 176
Tel IP: 3403614
Wew: *614
Zbigniew Urban
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 883 100 563
Tel IP: 3403615
Wew: *615
Krystyna Józefczyk
Starszy księgowy
phone-abbreviation: 883 100 645
Tel IP: 34032616
Wew: *616
Elżbieta Dydek
Księgowy
phone-abbreviation: 883 100958
Estera Heichel
Starszy referent ds. księgowości
phone-abbreviation: 883 100 978

DZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

Maria Tyzo
Specjalista ds. mieszkaniowych
phone-abbreviation: 883 100 355
Tel IP: 3403672
Wew: *672
Adam Markowicz
Koordynator ds. małej retencji górskiej, Specjalista administracji
phone-abbreviation: 693 600 195
Tel IP: 3403673
Wew: *673
Edyta Dziwisz
Starszy referent ds. administracyjnych, Sekretariat
phone-abbreviation: 883 100 485
Tel IP: 3403100
Wew: *100
Robert Pisarski
Starszy Specjalista ds. administracyjnych
phone-abbreviation: 602 360 185
Tadeusz Lubieniecki
Starszy Specjalista ds. administracji, BHP, ochrony ppoż.
phone-abbreviation: 660 537 941
Tel IP: 3403675
Wew: *675

DANE OSOBOWE

Piotr Kropidłowski
Inspektor Ochrony Danych (IOD)