Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Stan zwierzyny na obszarze nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na dzień 10.03.2014r. (wg corocznej inwentaryzacji) przedstawia się następująco:

Zwierzyna łowna
Gatunek Liczba [szt]
Jeleń 645
Sarna 918
Dzik 115
Lis 200
Jenot 16
Borsuk 71
Kuna 171
Zając 166
Tchórz 121
Jarząbek 218
Kuropatwa 30
Kaczka krzyżówka 345
Gołąb grzywacz 198
Słonka 227
Zwierzęta chronione
Gatunek Liczba [szt]
Wilk 45
Ryś 28
Żbik 14
Bóbr 366
Wydra 49
Niedźwiedź 18

Autor:

Wioletta Flis


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

"Nie ma śmieci są surowce"

"Nie ma śmieci są surowce"

Pod takim hasłem w dniu 26 września br. wychowankowie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych wspólnie ze swoimi nauczycielami oraz opiekunami pod okiem leśników uczestniczyli w akcji sprzątania świata.

Pod takim hasłem w dniu 26 września br. wychowankowie Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych wspólnie ze swoimi nauczycielami oraz opiekunami pod okiem leśników uczestniczyli w akcji sprzątania świata.

Uczniowie porządkowali tereny leśne na stokach Laworty oraz trasę turystyczną – źródła Strwiąża. Celem akcji współorganizowanej przez nadleśnictwo Ustrzyki Dolne było promowanie zachowań ekologicznych, ochrona środowiska i segregacja śmieci.

Dodatkowe uatrakcyjnienie procesu nauczania i wychowywania poprzez obcowanie  z przyrodą oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy szkolnej w praktyce, przynosi bardzo duże efekty!
Mówi  Magdalena Bednarz, nauczyciel z Bieszczadzkiego Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych
Uczenie się poprzez odkrywanie, przeżywanie i działanie, ma pozytywnie wpływa na ogólny rozwój dziecka – dodaje.

Po udanej akcji sprzątania nadleśnictwo zorganizowało dla wszystkich uczestników ognisko, wraz z poczęstunkiem. Pogoda dopisała, dzieci i młodzież spędzili miło czas w pięknych okolicznościach przyrody łącząc przyjemne z pożytecznym!


Mamy tylko nadzieję, że zdobyta wiedza nie pójdzie w las…