Asset Publisher Asset Publisher

Łowiectwo

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne koordynuje działania z zakresu gospodarki łowieckiej na powierzchni 45 191 ha w oparciu o wieloletnie łowieckie plany hodowlane.

Stan zwierzyny na obszarze nadleśnictwa Ustrzyki Dolne na dzień 10.03.2014r. (wg corocznej inwentaryzacji) przedstawia się następująco:

Zwierzyna łowna
Gatunek Liczba [szt]
Jeleń 645
Sarna 918
Dzik 115
Lis 200
Jenot 16
Borsuk 71
Kuna 171
Zając 166
Tchórz 121
Jarząbek 218
Kuropatwa 30
Kaczka krzyżówka 345
Gołąb grzywacz 198
Słonka 227
Zwierzęta chronione
Gatunek Liczba [szt]
Wilk 45
Ryś 28
Żbik 14
Bóbr 366
Wydra 49
Niedźwiedź 18

Autor:

Wioletta Flis


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Ruszyli na przygodę z przyrodą!

Ruszyli na przygodę z przyrodą!

Obcowanie z przyrodą, to zdecydowanie jedna z fajniejszych form przyswajania wiedzy o świecie roślin i zwierząt, niż suche fakty z książek.

W słoneczny piątkowy ranek (29.09.2017) kilkudziesięciu uczniów z ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych wyruszyło na ścieżkę dydaktyczną nadleśnictwa Ustrzyki Dolne ,,Na Stokach Żukowa’’ aby wcielić w życie wielozmysłowe poznawanie przyrody podczas wycieczki do lasu i spotkania z leśnikiem.

Dzieci chętnie słuchały ciekawostek o rozpoznawaniu ,,napotkanych” drzew po liściach i korze, o rodzajach budek lęgowych dla ptaków, oraz uczyły się rozpoznawać tropy zwierzętach, które można spotkać w lasach nadleśnictwa Ustrzyki Dolne.

Takie terenowe spotkanie nie tylko budują więzi emocjonalne z przyrodą, ale również rozbudzają zainteresowania jej pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego.
Na zakończenie po uczcie wiedzy przyszedł również czas na wspólne ognisko i pyszną pieczoną kiełbaskę.