Asset Publisher Asset Publisher

WIOSENNE PORZĄDKI W REZERWACIE

Po raz kolejny przy udziale osadzonych z Zakładu Karnego w Uhercach udało się posprzątać tereny leśne Leśnictwa Orelec.

W dniu 31.03.2017 na terenie Leśnictwa Orelec przeprowadzono prace porządkowe na terenie przyległym do rezerwatu przyrody „Bobry w Uhercach". W ramach umowy pomiędzy Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne a Zakładem Karnym w Uhercach Mineralnych w sprzątaniu terenu uczestniczyli osadzeni w wyżej wymienionym zakładzie. Zebrano kilkadziesiąt worków śmieci, były to głównie plastikowe opakowania po napojach typu pet. Śmieci zalegające na terenie rezerwatu zostały przyniesione wraz z okresowym wysokim stanem wód rzeki Olszanki przepływającej przez teren rezerwatu. Pracownicy Nadleśnictwa składają podziękowania wszystkim osobom biorącym udział w porządkowaniu rezerwatu „Bobry w Uhercach".

Tekst: Łukasz Dziuban

Zdjęcia: Krzysztof Gierula