Asset Publisher Asset Publisher

W Ustrzykach dziki policzone

-Wykonując Decyzje nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZŁ.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z dzierżawienia, w dniach 22-24.10.2016r. na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne została przeprowadzona inwentaryzacja dzików.W działaniu wzięło udział jednorazowo ponad 170 osób, byli to głównie pracownicy nadleśnictwa, przedstawiciele z Kół Łowieckich ,,Jeleń" Wołkowyja, ,,Ryś" Ustrzyki Dolne, ,,Żbik" Ustrzyki Dolne oraz ,,Jarząbek" Ustrzyki Dolne, dla których Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne zatwierdza roczne plany łowieckie oraz żołnierze z 21 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej z Jarosławia.
Wykonanie inwentaryzacji dzików przeprowadzono metodą pędzeń próbnych na losowo wybranych powierzchniach wylosowanych za pomocą generatora liczb losowych przyporządkowanych do oddziałów leśnych.
Za przebieg inwentaryzacji odpowiadał Nadleśniczy Maciej Szpiech a miotami kierowali wyznaczeni pracownicy Nadleśnictwa –Koordynatorzy obręb Brzegi – Jacek Flis i obręb Stefkowa – Janusz Polityński, natomiast Koordynatorem głównym była Pani Wioletta Flis.

Łącznie wyznaczono i przeprowadzono inwentaryzację w 19 miotach o średniej powierzchni 150ha w tym 10 w obrębie Brzegi i 9 w obrębie Stefkowa. Z inwentaryzacji wykluczano powierzchnie rezerwatów przyrody, powierzchnie grodzone i trudno dostępne.
Ogółem łączna powierzchnia pędzeń wyniosła 2758,48 ha, co stanowiło 10,38% z ogólnej powierzchni 26576,39 ha w której zawierała się również powierzchnia lasów innych własności.  
Całość inwentaryzacji przebiegła zgodnie z założonym harmonogramem i zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Łącznie przez trzy dni zainwentaryzowano 17 dzików w 7 miotach, ponadto widziano niedźwiedzie, wilki, rysie oraz jelenie i sarny.

Jeszcze raz Wszystkim serdecznie dziękujemy za udział i pomoc w wykonaniu tego wielkiego przedsięwzięcia!

                                           Darz Bór

Zdjęcia: Kazimierz Suchy i Wioletta Flis
Tekst: Wioletta Flis