Asset Publisher Asset Publisher

Uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 250- lecia zawiązania Konfederacji Barskiej

W dniu 23 września 2018r. z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego utworzonego przez przedstawicieli Powiatu Bieszczadzkiego, Gminy Czarna, Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne, Oddziału Bieszczadzkiego PTTK Ustrzyki Dolne oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki, na przełęczy między Rabem a Żłobkiem odbyły się uroczystości obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 250- lecia zawiązania Konfederacji Barskiej.

Podjęcie wspólnych działań LP z samorządami i organizacjami społecznymi jest świadectwem, że leśnikom także leży na sercu pamięć o tych ważnych historycznie wydarzeniach, szczególnie, że dotyczą zarządzanych przez nich terenów.
To właśnie, tu na przełęczy między Rabem a Żłobkiem, w pobliskim Hoszowie w czasie Konfederacji Barskiej miała miejsce krwawa bitwa konfederatów z wojskami rosyjskimi.


Cała uroczystość została poprzedzona „Rajdem Stulecia”, w ramach którego prawie setka śmiałków wędrowała po ostępach miejscowych lasów wyznaczonymi ścieżkami, z dwóch miejsca – ze szczytu Holica w Paśmie Żukowa oraz z Czarnej.
Oficjalnego otwarcia obchodów dokonał gospodarz terenu nadleśniczy Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne Maciej Szpiech, który w imieniu własnym i pozostałych członków komitetu organizacyjnego powitał gości oraz wszystkich przybyłych. Patriotyczny charakter wydarzeń podkreślił występ chóru z Sanoka, wykonującego pieśni o charakterze narodowym, a następnie miała miejsce pierwsza na tym terenie polowa Msza Święta pod Połoninami, celebrowana przez proboszcza Parafii Czarna ks. Jana Bróża. Wójt Gminy Czarna - Bogusław Kochanowicz odczytał referat Bogdana Augustyna pt. ,,Bieszczady u progu niepodległości” przypominając, że obydwie rocznice w dziejach Polski są symbolami walki o wolność, miłości do ojczyzny oraz wiary i zwycięstwa.
Kulminacyjnym punktem obchodów było odsłonięcie i poświęcenie obelisku, upamiętniającego jubileusz odzyskania niepodległości oraz krzyża posadowionego ku czci poległych w konfederackich walkach. Natomiast uwieńczeniem wzniesienia tych dwóch pomników pamięci, było złożenie kwiatów i zniczy przez organizatorów i zaproszonych gości oraz wygłoszenie okolicznościowych przemówień.


Dodatkowo w trakcie święta miało miejsce symboliczne odsłonięcie tablicy informacyjnej – opisującej te historyczne wydarzenia i pamiątkowe posadzenie lip, które miejmy nadzieję, przez wiele lat będą świadkami tych niedzielnych wydarzeń.


Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne składa serdeczne podziękowania dla współorganizatorów za pomoc i zaangażowanie w realizację wspólne podjętego przedsięwzięciem i ofiarodawcom, bez których nie była by możliwa jego realizacja oraz zaproszonym gościom i lokalnej społeczności za liczne przybycie i wspólne świętowanie tak ważnych dla nas Polaków wydarzeń.

Honorowym patronat nad tymi wydarzeniem objęli Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z Marszałkiem Województwa Podkarpackiego Władysławem Ortylem.

Fotorelacja z uroczystości


Organizację przedsięwzięcia wsparli sponsorzy:

"HAI" Werbung GmbH. Jerzy Gyda, Przetwórstwo Drzewne DREWGER. Agata Gerlach Jasienica Rosielna, Usługi Ziemne Sprzętem Mechanicznym Józef Prasoł.