Asset Publisher Asset Publisher

TRASA ROWEROWA CZASOWO ZAMKNIĘTA

Trasa rowerowa „Down-Hill" na górze Kamienna Laworta została czasowo zamknięta.

Zgodnie z § 6 pkt 3 porozumienia zawartego w dniu 17 grudnia 2009 r. pomiędzy Nadleśnictwem Ustrzyki Dolne a Gminą Ustrzyki Dolne wprowadza się okresowy zakaz wstępu na trasę rowerową „Down Hill" biegnącą przez oddz. 145b Leśnictwa Łodyna. Czasowe wyłączenie trasy z ruchu spowodowane jest trwającymi pracami leśnymi z zakresu pozyskania i zrywki drewna w ww. oddziale leśnym, gdzie przed rozpoczęciem prac rozmieszczono stosowne tablice informacyjne.

Zakaz wstępu na ww. trasę rowerową obowiązuje do odwołania.