Asset Publisher Asset Publisher

Rola i życie lasu

„Rola i życie lasu”były tematem przewodnim spotkania szkoleniowo – informacyjnego, zorganizowanego 23.11.2017 przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne.

Organizacji tego zadania podjęło się Biuro Podróży ,,Eko – Karpaty”, samo działające w branży turystycznej i posiadające kontakty ze środowiskiem Przewodników ziemi bieszczadzkiej oraz miejscowymi Przedstawicielami Branży Turystycznej. Osoby te na co dzień spotykają się z turystami, odwiedzającymi nasze strony. Spotkanie rozpoczął Edward Marszałek – rzecznik prasowy Regionalne Dyrekcji LP w Krośnie. W trakcie swej prezentacji pt. „Krajoznawcza rola drzew” opowiadało różnych ich gatunkach, przypominając wierzenia, zwyczaje i tradycje związane z drzewami. Niewielu z nas wie o historiach, jakie niosą ze sobą drzewa.
Kiedy dawniej wchodziliśmy do lasu, zawsze zwracaliśmy się do konkretnego drzewa: buka, sosny, jodły, brzozy. Teraz wchodzimy i do wszystkich mówimy drzewo. Nie rozróżniamy ich. Należy przywrócić szacunek do drzewa. – przekonywał Marszałek.
Część terenową na Holicy, poświęconą głownie tematom leśnym, poprowadził zastępcach nadleśniczego Kazimierz Suchy. Na szczycie Góry Żuków łatwo zauważyć jak wzrosła lesistość tych terenów w porównaniu z tym, co pokazują zdjęcia sprzed II wojny światowej. Przedstawiono również wyniki badań naukowych Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dotyczące dynamiki historycznych zmian lesistości na przestrzeni ponad 150 lat na obszarze Karpat. Prowadzący omówili zasady dostępności i udostępniania lasu oraz wyjaśnili, o co chodzi „z tym kornikiem” – w końcu część zebranych miała okazję zobaczyć gagatka na własne oczy. Zaprezentowany został również film „Puszcza Białowieska Niemy Krzyk”, dokumentujący obecny stan drzewostanów Puszczy Białowieskiej, wynikający z zamierania świerczyn, wywołanych gradacją kornika, i zablokowanymi decyzjami administracyjnymi, dotyczącymi możliwości podjęcia przez leśników działań ratowniczych, polegających na usuwaniu drzew zasiedlonych przez kornika i odbudowy drzewostanu w celu zapewnienia jego trwałości. Jednak przede wszystkim spotkanie było okazją do wzajemnej wymiany zdań. Czasem pytania i dyskusja miła, czasem pytania (a i odpowiedzi) trudne. W swoim podsumowaniu nadleśniczy Maciej Szpiech podkreślił rolę leśników w ochronie i powiększaniu zasobów leśnych.