Asset Publisher Asset Publisher

INWENTARYZACJA DZIKÓW

w dniach 22-24.10.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne zostanie przeprowadzona inwentaryzacja dzików.

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne informuje, że na podstawie Decyzji nr 498 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych znak: ZŁ.074.28.2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dzików w obwodach łowieckich dzierżawionych i wyłączonych z dzierżawienia, w dniach 22-24.10.2016 r. na terenie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne zostanie przeprowadzona inwentaryzacja dzików.

W inwentaryzacji wezmą udział pracownicy nadleśnictwa, przedstawiciele Kół Łowieckich z terenu nadleśnictwa oraz żołnierze z Garnizonu z Rzeszowa– łącznie ok. 170 osób.

Metodyka liczenia zakłada, że przepędzone zostanie 10 % powierzchni nadleśnictwa w losowo wybranych 19 miotach o średniej powierzchni 150 ha. Inwentaryzację będą prowadzić jednocześnie dwie grupy, jedna na obrębie Brzegi, druga na obrębie Stefkowa. Obserwowana zwierzyna będzie rejestrowana na kartach.

Zbiórka codziennie 7:00 rano

Miejsca i data zbiórek

Obręb

Brzegi

Stefkowa

22.10.2016r.

Leśnictwo Żłobek  - Skład Lipie/ przy drodze Czarna – Michniowiec/

Leśnictwo Leszczowate – Wyciąg narciarski /przy drodze Ropienka – Brelików/

23.10.2016r.

Leśnictwo Krościenko – Skałka /przy drodze w stronę granicy Państwa/

Leśnictwo Wańkowa – Skład przy oddz. 92/przy drodze Wańkowa – Paszowa/

24.10.2016r. -

-Leśnictwo Jawor – Skład koło Krasowskiego/przy drodze Łobozew –WZW Jawor/

 

 

Osoby koordynujące:

I obręb - Brzegi – Jacek Flis nr. tel. 602 359 106

II obręb - Stefkowa – Janusz Polityński nr. tel .604 482 267

oraz Wioletta Flis nr. tel. 693 600 192

Sporządził:
Specjalista SL
Wioletta Flis