Asset Publisher Asset Publisher

"Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć".

Centrum Informacyjne Lasów Państwowych przygotowało film pt. "Inka. Są sprawy ważniejsze niż śmierć".

Film opowiada o losach sanitariuszki legendarnej 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki". Danuta Siedzikówna „Inka" została stracona przez komunistów w wieku niespełna 18 lat. Pomimo tak młodego wieku Danuta Siedzikówna nie ugięła się w trakcie śledztwa i odmówiła składania zeznań obciążających członków brygad wileńskich AK. Według relacji przymusowego świadka egzekucji, ks. Mariana Prusaka, ostatnimi słowami „Inki" było: Niech żyje Polska! Niech żyje „Łupaszko". Heroiczna  postawa Inki stała się symbolem ofiar powojennej walki z sowietyzacją Polski.

W porozumieniu z nadleśnictwem istnieje możliwość udostępnienia ww. filmu zainteresowanym podmiotom na cele związane z niekomercyjnym pokazem filmu.