Lista aktualności Lista aktualności

GRUNTY DO WYDZIERŻAWIENIA

Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne posiada do wydzierżawienia grunty leśne i rolne.

Ustrzyki Dolne,  14.07.2014r.

SA- 1741 – 3 /14

OGŁOSZENIE

        Na podstawie przepisów art. 39 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach /Dz. U. z 2011r. Nr 12 poz. 59/ oraz zarządzenia Nr 10/10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne z dnia 31.05.2010r., załącznik nr 1 – Regulamin w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości Skarbu Państwa pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne §2 ust. 3 pkt. 2c, ust. 4 informuję, że Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne posiada do wydzierżawienia grunty leśne i rolne z przeznaczeniem na cele gospodarki łowieckiej i rolnej położone w miejscowościach:

Łobozew Górny, działka ew. nr 378, oddz. 212z, POL-ŁOW -  3,0101ha,

Łobozew Dolny, działka ew. nr 459, oddz. 219k, Ps V -  0,2500ha,

 

Zainteresowani mogą składać oferty cenowe  o dzierżawę na wymienione grunty leśne i  rolne w siedzibie Nadleśnictwa Ustrzyki Dolne do dnia  18.08.2014 r.

Umowy na wydzierżawienie gruntów na cele gospodarki łowieckiej  i rolnej zostaną zawarte na czas nieoznaczony.

 

                                                                                                                       Oryginał podpisał:

                                                                                                                       Nadleśniczy

                                                                                                                       mgr inż. Roman Dudek